پیدا

این است

درخواست حذف اطلاعات

یک وقتی تو بازار دلار فقط سه نفر پیک موتوری بودیم، اگه دیگه ای میامد اونجا وایمیستاد اون دو نفر دیگه نمیذاشتن طرف اونجا وایسته، حالا اما تعداد موتورها به یکباره اینقدر زیاد شده که اون دو نفر نمیتونن جیک بزنن...