پیدا

لعنت به همه شما

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری کنسرت تو این شهر اشکال شرعی دارد ولی اینکه عرب ها ترتیب ن ایرانی را بدهند نه. این عرب های به ئی که برای شان مردن نمی خندند؟