پیدا

/ 79

درخواست حذف اطلاعات

با یک دختر 13 - 14 ساله ناز پا تانی چشم تو چشم شدم. دوست داشتم چند دقیقه دخترم میشد. من پیر شدم:) //// چند دقیقه حال خوش با ونجلیس / celestial whispersپونزده ساعت

درخواست حذف اطلاعات

بقول رابرت دنیرو "دوازده ساعت کار باز هم خوابم نمیبره". و بقول صادق هدایت "چه زندگی خوبی"خواب

درخواست حذف اطلاعات

فرار از همهمه، شیرجه در تابوتمرگ

درخواست حذف اطلاعات

ای دست تو حادثه تو بهت تکرار * پابسته ی این مردابم بیا سراغم ایرج جنتی عطاییتنهایی اگزیستانسیال

درخواست حذف اطلاعات

وینسنت: هی م ، یکنفر سوار مترو میشه و میمیره.. فکر می کنی ی متوجه بشه؟خدا

درخواست حذف اطلاعات

به خدا فکر و فکر تا اینکه آن احساسات ناگفتنی باز آمدند و افسردگی ام تشدید شد. دلم می خواهد مغزم را زیر پایم له کنمخوبها / بدها

درخواست حذف اطلاعات

آن ها را نمی فهمی تا زمانی که خودت یکی از آن ها شوی . kerm-e-sib2.ت

درخواست حذف اطلاعات

ت جان، اگه دلار بی ارزش میشه چرا فروشنده نیستی؟ چرا فقط می ی؟یک حرف خوب _ خوبها / بدها

درخواست حذف اطلاعات

آن ها را نمی فهمی تا زمانی که خودت یکی از آن ها شوی . kerm-e-sib2.یک حرف خوب _ خوبها / بدها

درخواست حذف اطلاعات

آن ها را نمی فهمی تا زمانی که خودت یکی از آن ها شوی . kerm-e-sib2.ترسیدم

درخواست حذف اطلاعات

یکنفر: دلار به سه تومن میرسه و ایی که دلار یدن به سزای عملشون می رسناین مغز بدرد پاشیده شدن بر روی دیوار می خورد

درخواست حذف اطلاعات

چرا بعد از این همه سال هنوز روضه خوانده میشود، و اینکه بزرگان شیعه و حتی ائمه ع تاکید دارند به خواندن روضه؟ چرا اینقدر مهم هست؟ //////// ساعت 3 و 25 دقیقه به این موضوع فکر ساعت 3 و 28 دقیقه نوشتمش و الان که ساعت 3 و 44 هست این موضوع برایم از اهمیت افتاد، به همین زودیdream (bi - mong)

درخواست حذف اطلاعات

موسیقی متن /////// یکنفر موسیقی را کرده، او دیوانه استچشم

درخواست حذف اطلاعات

یکنفر گربه مان را دید گفت چقدر قشنگه. چنان اسهال شده که باید دم ش را منگنه کنیمفروکش

درخواست حذف اطلاعات

گل ها خودنمایی می د، او به کانال فاضلاب نزدیک شدآشوب

درخواست حذف اطلاعات

پنجره ها بسته و الا یا کور یا دیوانهکوکو سیب زمینی

درخواست حذف اطلاعات

از حرم چلو گوشت آوردن ولی من مقتول کوکو هستموس خون

درخواست حذف اطلاعات

وس ها که قوقولی بخوانند وقت خو دن استچیش جالبه؟ (عید قربان - قم)

درخواست حذف اطلاعات

برای دیدن کشتن و شتر 1200 کیلومتر مسافت را پیمودناز بر

درخواست حذف اطلاعات

لعنت بر شماها.. شما اسم جبار سینگ رو با خاک ی ان کردین.. شما مجازات میشین، همین حالا مجازات میشینآدم نابالغ

درخواست حذف اطلاعات

جبارسینگ: هر ی که بترسه سزای اون مرگه:)چای

درخواست حذف اطلاعات

هیچ چایی هم چای خانه خود آدم نمیشه***

درخواست حذف اطلاعات

یکنفر: دیوانه ای که شبیه هیچ دیوانه دیگری نیست***

درخواست حذف اطلاعات

یکنفر: بین دو چیز بودن از مرگ بدتر استحسین شاطر

درخواست حذف اطلاعات

زمانیکه حسین شاطر هندی میخواند تمام وجودم گوش می شود. جایی که دلت آنجاست کجا و جایی که دلت آنجا نیست کجاکوکو سیب زمینی

درخواست حذف اطلاعات

از حرم چلو گوشت آوردن ولی من مقتول کوکو ام***

درخواست حذف اطلاعات

فکر می کنم آنی که فکر می کنیم هستیم، نیستیمنشخوار

درخواست حذف اطلاعات

وس ها که قوقولی بخوانند وقت خو دن استخودم با خودم

درخواست حذف اطلاعات

پیغام پسغام می فرستن که برگردم سر کار سابقم نونوایی. ولی دیگه نمی تونم با ی کار کنم حتی اگه دو سه برابر کار فعلیم بهم پول بدن. الان تقریبا آزادم. می دونم که زمستون پشیمون میشم چون کار خیلی کم میشه ولی این رو هم می دونم که ته پشیمون شدنم پشیمون نشدنهتب

درخواست حذف اطلاعات

اینقدر گرمم هست که دلم می خواهد از پوست خودم در بیایمناگفتنی

درخواست حذف اطلاعات

عوالم ذهنی، احساسات و فکرهایی هستند که ما درک نکردیم، برای همین حال مان خوب استاز مرگ

درخواست حذف اطلاعات

همسایه مان مرگش آزاد شد، یعنی مرد. به امید آزاد شدن مرگ خودم صلواتنه

درخواست حذف اطلاعات

در مجلس ایران صدای همه شنیده می شود جز آن ی که پشت تریبون قرار گرفته123456/

درخواست حذف اطلاعات

فکر می کنم بد نیست آدم بعضی وقت ها امنیت خودش را از دست بدهدبه اشنو سلام کن

درخواست حذف اطلاعات

کارخانه سیگار اشنو باید از دوباره راه بیفته، باور کن